Senin, 26 Januari 2009

Sepuluh Bunga Hidup Bahagia
Bangun di saat menjelang fajar untuk beristigfar,Allah berfirman dan yang memohon ampun di waktu sahur (al-Imran : 17)
Menyendiri untuk bertafakur,Allah berfirman dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (al-Imran : 191)
Menjalin hubungan dengan orang saleh,Allah berfirman dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru rabnya (al-Kahfi : 28)
Berzikir,Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman,berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah,zikir yang sebanyak-banyaknya (al-Ahzab : 41)
Melakukan sholat dua rakaat dengan khusyu,Allah berfirman yaitu orang-orang yang khusyu dalam sholat mereka (al-Mukminun : 2)
Membaca al-qur’an dengan tadabbur,Allah berfirman tidakkah mereka memperhatikan al-qur’an (an-Nisa : 82 )
Berpuasa pada hari yang sangat panas,Nabi bersabda meninggalkan makanan,minuman dan syahwatnya karena aku (Allah)
Melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi,Nabi bersabda hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakan tangan kanannya
Meringankan beban seorang muslim,Nabi bersabda barang siapa meringankan kesusahan seporang muslim didunia,maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan yang ada di hari qiamat
Berlaku zuhud terhadap sesuatu yang sifatnya fana,Allah berfirman sedangkan kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal (al-A’la : 17)

Tidak ada komentar: