Minggu, 09 November 2008

Tiga golongan manusia

Manusia yang Allah ciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya itu,ternyata bisa lebih baik ketimbang malaikat,tapi juga bisa lebih buruk ketimbang binatang.Jika binatang setelah kematiannya tidak ada lagi persoalan berbeda dengan manusia,ia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya.Ada tiga golongan manusia menurut Al-Qur,an berdasarkan ayat pada awal-awal surat Al-Baqarah yaitu orang yang beriman,kafir dan munafik.
Orang yang beriman adalah orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya,serta mengakui dan melaksanakan apa yang Allah syari’atkan kepadanya,sedangkan orang yang kafir mereka yang membangkang terhadap ajaran agama yang Allah telah syari’atkan kepada mereka,dan orang munafik adalah mereka yang menjadikan agama sebagai alat untuk memudahkan urusannya dalam perkataan lain lain dimulut lain dihati lain pula yang diperbuatnya.
Al-Iman Al-Ghazali membedakan lagi manusia itu kedalam tiga hal juga yaitu manusia yang haalikun(celaka),yaitu manusia yang berorientasi duniawi,manusia faaizun(bahagia) yaitu manusia yang berorintasi akhirat saja,dan manusia muqtasid(cermat),yaitu manusia yang berorintasi akhirat tapi juga tidak melupakan dunia.

Tidak ada komentar: