Senin, 10 November 2008

Akhlak terpuji

Akhlak adalah perilaku manusia yang setiap hari dilakukannya tanpa menggunakan lagi pemikiran,ini satu dari sekian banyak pengertian tentang akhlak.Jika seseorang menolong orang lain masih berfikir yang ditolong itu akan membalas kebaikannya atau tidak maka menolong bagi orang tersebut belum dikatakan akhlak.
Ada beberapa contoh akhlak terpuji:
  1. Adil
  2. Rida
  3. Amal saleh
  4. Warak
  5. Sabar
  6. Tawakal
  7. Qonaah
  8. Bijaksana
  9. Percaya diri

Tidak ada komentar: