Jumat, 19 September 2008

khutbah idul fitri 1429 H

Assalamu'alaikum WR WB
Ada dua hal penting yang Allah ajarkan kepada kita dibulan Ramadhan ini:
  1. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk berempati dengan sesama,manakala kita merasakan lapar satu bulan saja ternyata ada orang yang merasakan itu setiap hari dalam setiap tahunnya.Itulah orang yang kita sebut hidup dibawah garis kemiskinan,oleh sebab itu bagi kita yang mampu mari kita ringankan penderitaan saudara-saudara kita itu.Bukankan Allah akan menolong hambanya ynag suka meringankan penderitaan orang lain.Kebahagian orang kaya bukan terletak pada harta yang dia miliki tapi sejauhmana ia bisa berbagi dengan hartanya itu,kebahagian pejabat bukan terletak pada tingginya jabatan tapi sejauhmana jabatanya itu bermanfaat bagi orang lain.Oleh sebab itu pantas nabi bersabda sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.Banyak orang kaya tidak bahagia,banyak pejabat menderita,bukan karena mereka kurang tapi kerena tidak bisa berbagi.Itulah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita,lihat beliau walaupun dalam keadaan kekurangan ia selalu memperhatikan orang lain.Itulah yang diajarkan Allah kepada kita lewat surat Al-Imran ayat 134 s/d 136
  2. Puasa mengajarkan kita bukan hanya sekedar menahan makan dan minum,tapi juga mengajarkan kita untuk tidak makan dan minum yang haram.Karena apabila perut kita dipenuhi barang haram maka do'a-do'a kita tidak akan dibaulkan oleh Allah SWT.Di akhirat kelak Allah membuat manusia seperti itu seperti setan yang gila,lihat surat Al-baqarah ayat 275.

Tidak ada komentar: