Sabtu, 20 September 2008

Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah

Tidak ada lagi kehidupan yang bahagia selain kehidupan yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah,betapa seorang manusia merasa bergelimang harta dan kemewahan tapi ia tidak merasa hidup senang atau bahagia dikarenakan ia jauh dari Al-Qur'an dan Suunah.Seorang muslim seharusnya tidak melupakan kaidah ini,jika ia ingin hidup bahagia.Tak seorangpun dijamin bahagia manakala ia jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah,dan tak seorangpun bisa menjamin yang lain bahagia manakala ia melalaikan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan Sunnah.
Al-Qur'an menginformasikan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin mendapat petunjuk ikutilah Al-Qur'an,bukankah Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk keselamatan bagi manusia?.Persoalannya adalah betapa banyak manusia yang merasa gagah,sok pintar dan tak pernah acuh kepada Al-Qur'an dan Sunnah tapi ketika diuji ia kemudian tidak bisa bertahan.Inilah orang-orang yang berorientasi duniawi tanpa pernah sadar bahwa ada kehidupan yang lebih baik dan abadi.
Konsepnya adalah ummat islam diajarkan oleh Allah supaya selalu hidup dibawah naungan Al-Qur'an dan Assunnah karena itulah jaminan kita.Semoga kita semua mampu menghimpun kebaikan-kebaikan sesuai anjuran Al-Qur'an dan Assunnah.

Jumat, 19 September 2008

khutbah idul fitri 1429 H

Assalamu'alaikum WR WB
Ada dua hal penting yang Allah ajarkan kepada kita dibulan Ramadhan ini:
 1. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk berempati dengan sesama,manakala kita merasakan lapar satu bulan saja ternyata ada orang yang merasakan itu setiap hari dalam setiap tahunnya.Itulah orang yang kita sebut hidup dibawah garis kemiskinan,oleh sebab itu bagi kita yang mampu mari kita ringankan penderitaan saudara-saudara kita itu.Bukankan Allah akan menolong hambanya ynag suka meringankan penderitaan orang lain.Kebahagian orang kaya bukan terletak pada harta yang dia miliki tapi sejauhmana ia bisa berbagi dengan hartanya itu,kebahagian pejabat bukan terletak pada tingginya jabatan tapi sejauhmana jabatanya itu bermanfaat bagi orang lain.Oleh sebab itu pantas nabi bersabda sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.Banyak orang kaya tidak bahagia,banyak pejabat menderita,bukan karena mereka kurang tapi kerena tidak bisa berbagi.Itulah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita,lihat beliau walaupun dalam keadaan kekurangan ia selalu memperhatikan orang lain.Itulah yang diajarkan Allah kepada kita lewat surat Al-Imran ayat 134 s/d 136
 2. Puasa mengajarkan kita bukan hanya sekedar menahan makan dan minum,tapi juga mengajarkan kita untuk tidak makan dan minum yang haram.Karena apabila perut kita dipenuhi barang haram maka do'a-do'a kita tidak akan dibaulkan oleh Allah SWT.Di akhirat kelak Allah membuat manusia seperti itu seperti setan yang gila,lihat surat Al-baqarah ayat 275.

Minggu, 14 September 2008

NuzululQur'an

Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkanya Al-Qur'an,bulan ini disebut syahrulmubarak dikarenakan salah satunya adalah bulan diturunkan Al-Qur'an.Allah SWT adalah dzat yang maha rahman dan rahim Dia tidak sekedar menciptakan manusia tapi juga menjaga kehidupan manusia supaya selalu terarah dan baik itulah kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an.Al-Qur'an adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kita terdahulu,ia adalah kitab yang sempurna karena setelah itu Allah tidak menurunkan kembali kitab suci.Menurut Muhammad Rasyid Ridha kitab al-Qur'an berisi lima pokok dasar hidup yaitu
 1. Tauhid,yaitu memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara mengesakan Allah
 2. Ibadah,yaitu bagaimana al-Qur'an menjelaskan tata cara ibadah sebagaimana tujuan penciptaan manusia.
 3. Akhlak,yaitu pengaturan manusia sebagai makhluk sosial
 4. Jalan menuju kebaikan
 5. sejarah,supaya manusia bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian masa lalu.

Manakala manusia berpegang teguh kepada Al-Qur'an maka nabi menjamin hidup kita tidak akan tersesat,tapi sebaliknya jika manusia jauh dari al-Qur'an hidupnya tidak akan bahagia.

Jumat, 12 September 2008

Cinta yang benar

CINTA DAN TANDA-TANDANYA
Macam-macam kecintaan
Kelompok manusia yang keras hatinya.Mereka adalah kaum yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah SWT,sehingga mereka menuduh Rasulullah sebagai pembawa malapetaka kedunia inidan sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap keterbelakangan yang menimpa penduduknya.Bagi mereka semua laknat Allah,lihat surat Al-kahfi ayat 5.
Kelompok yang berlebihan mencintai Rasulullah.Diriwayatkan suatu hari datanglah delegasi dari Bani’Amir ibn Sha Sha kepada Rasulullah dengan berkata ,Engkau adalah orang terbaik dan yang paling banyak keutamaanya diantara kami,engkau adalah penghulu kami.Mendengar pujian itu Rasulullah menampakan ketidak senangannya seraya berkata,wahai sekalian manusia aku ini hanya seorang hamba dan utusannya.
Kelompok Ahlussunnah wal jamaah.Rasulullah bersabda tidaklah beriman seorang diantara kalian samapai aku lebih ia cintai dari ayahnya,anaknya dan manusia seluruhnya.

Tanda cinta yang benar.
Mengikuti sunnahnya dalam ucapan,perilaku,perbuatan lahir dan batin,baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain.Orang yang mengaku mencintai Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnahnya maka orang itu adalah pembohong besar.
Merindukan Rasulullah selalu ingin bertemu dengannya dan menyebut-nyebutnya.
Tidak menentang syariat yang diajarkan Rasulullah dan tidak menghina sunnahnya.
Banyak bersholawat kepadanya dan salam
Menyebarkan sunnah Rasulullah ditengah-tengah manusia

Tawakal

Tawakal
Dan bertawakallah kamu kepada Allah,kalau memang kamu orang-orang yang beriman,dan keapada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal,orang yang bertawakal kepada Allah,maka Dialah yang menjaminnya,sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertwakal.Bukankankah Allah yang memberikan kecukupan kepada hambanya,dan barang siapa bertwakal kepada Allah maka sesungguhnya Allah itu mulia lagi bijaksana.
Orang-orang tempat kamu memohon selain Allah adalah hamba-hamba seperti kamu juga.Nabi telah bersabda “diperlihatkan kepada ku seluruh ummat dimusim berkumpul nanti.Kulihat para ummatku telah memenuhi dataran dan pegunungan.Daku kagum oleh bilangan dan tampan mereka.Ditanyakan kepada ku.Sudahkah anda bersenang hati? Jawabku sudah.Lalu dikatakan lagi disamping mereka ini adalagi 70.000 orang masuk kesurga tanpa berhisab,para sahabatpun bertanya,siapakah mereka wahai rasulullah,jawab beliau ialah orang yang tidak pernah berjampi-jampi dengan besi panas,tidak mempercayai alamat buruk,tidak mempergantungi jimat-jimat seraya bertawakal kepada Allah.Maka berdirilah Akasyah seraya berkata,wahai Rasulullah sudilah anda berdo’a agar daku dimasukan Allah kegolongan mereka,Nabi pun berdo’a wahai Allah masukanlah dia kegolongan mereka.Lalu berdiri yang lain,dengan permintaan yang sama,tapi Nabi mengatakan kalian telah keduluan oleh Akasyah.
Nabi bersabda kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh,kamu akan diberikan rizki seperti rizki burung yang pagi-pagi berangkat dengan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang.
Apabila Nabi dan keluarga ditimpa kekurangan,maka nabi menyuruhnya untuk mengerjakan sholat.

Selasa, 09 September 2008

Birrulwalaidain

Seorang datang kepada Nabi pada saat itu Nabi sedang melaksanakan ibadah haji,ya Rasulullah saya sedang melaksanakan bersama ibu saya yang sudah lanjut usia,saya thowaf sambil menggendong ibu,demikian juga sai dan melempar jumrah,sudahkan perbuatan saya ini bisa membalas kebaikan ibu kepada saya,apa jawab nabi belum.Dan orang inipun penasaran melakukan kembali thowaf,sai dan jumrah sampai tiga kali,dan jawaban nabipun sama belum.Nabi melanjutkan sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan kepada ibu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu kepadamu.

Selasa, 02 September 2008

Hidup setelah mati

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagus-bagusnya penciptaan,manusia bisa lebih rendah daripada binatang,tapi iapun bisa lebih mulia ketimbang malaikat.Persoalan mulia dan hinanya manusia tidak terletak pada fisiknya tapi karena kemulian hatinya.Mengapa demikian? karena manusia akan mengalami kehidupan setelah kematiannya,jasadnya tidak akan dipersoalkan oleh sang pencipta tapi yang akan dipersoalkanya adalah sejauhmana amal perbuatannya ketika ia hidup.
Oleh karena itu bagi kita harus selalu waspada dalam menjalani hidup ini,Allah telah menyiapkan dua jalan yang bisa kita pilih yaitu jalan fujur dan jalan taqwa.Silahkan pilih jalan itu disediakan Allah bukan karena Allah menginginkan neraka ada isinya,tapi untuk menguji keimanan kita.Bukankah hidup ini ujian?.
Berbahagialah kita ketika yakin bahwa hidup setelah mati itu ada,dan perlu diingat kematian adalah rahasia Allah.Baru-baru ini kita diingatkan oleh Allah sebuah kejadian dimana kematian itu betul-betul hak Allah.Seseorang yang menurut kita tak mungkin ia akan celaka ketabrak pesawat terbang karena ia sedang tidak terbang,bahkan ia sedang berada disawung tiba-tiba ia,isteri dan anaknya ketabrak pesawat yang tida bisa landing dengan baik,semua ini adalah rahasia Allah.

Bulan penuh berkah

"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan,bulan yang penuh berkah,Allah SWT memerintahkan kamu puasa didalam bulan itu".Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan yaitu,puasa umum,puasa khusus dan puasa khususil khusus.Manfaat puasa adalah sebagai berikut:
 1. Menciptakan daya nalar
 2. Dari nalar pikir ke alam ilahiyat
 3. puasalah niscaya sehat
 4. puasa taklukan sinar iblis
 5. belajar ikhlas

Imam Asyafii pernah bertanya kepada sangguru tentang lemahnya hapalan,sangguru pun mengatakan bagaimana ilmu itu cahaya dan hanya berikan kepada orang-orang yang jiwanya bersih.Salah satu kebeningan hati adalah ketika perut kita kosong dari makanan,karena sabda Nabi syetan itu masuk kedalam tubuh manusia melalui darah dan darah itu sumbernya adalah makanan.Maka tatkala hati kita bersih maka aqal kita pun menjadi sangat mudah untuk menerima kebenaran.berlanjut