Senin, 25 Agustus 2008

perilaku terpuji

Siti Aisyah pernah ditanya.Apakah akhlaknya Rasulullah,ia menjawab akhlak Rasul adalah Al-Qur'an .Akhlak menurut Imam Al-ghazali adalah perbuatan yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan.Akhlak terbagi dua yaitu:
  1. akhlak terpuji
  2. akhlak tercela
macam-macam akhlak terpuji
  • adil
  • ridha
  • qonaah
  • dermawan
  • menolong
Ummat Islam sesalu mengambil teladan dari Rasulullah,karena ialah Manusia yang punya kafasitas untuk ditiru,sebagaimana firman Allah,bahwa pada diri Rasulullah ada teladan yang sempurna.Bersambung

Tidak ada komentar: